Spraylim jula

Spraylim | För de flesta materialtyper | HARD HEAD – Jula

Spraylim | För de flesta materialtyper | HARD HEAD | Jula

Detta praktiska spraylim från CRC är anpassat för allt från montering av mattor till vardagsanvändning på trä, plast och papper.

Spraylim som ger smidig och permanent vidhäftning mellan de flesta materialtyper. Appliceras med fördel på båda ytorna som skall sammanfogas.

Spraylim | Permanenta limfogar | CRC – Jula

Spraylim | Permanenta limfogar | CRC | Jula

Ger en stark, transparent fog; För de flesta material; Ej för frigolit, feta plaster. Välj Info · (58) · Spraylim. 400 ml. 99 90. Pris per liter 249,75.

Anpassat för allt från montering av mattor till vardagsanvändning på trä, plast och papper. Fritt från klorerade lösningsmedel, greppar omgående och ger permanenta limfogar.

Kontaktlim – Jula

Spraylim används för att ge en effektiv limspridning vid limning av t.ex. mattor, metaller, plast (inklusive polyeten och polypropen), gummi, …

Kontaktlim. Byggsortiment med sådant som håller ihop, färgsätter och möjliggör allt från altandrömmar och VVS-projekt till enkla men smarta förvaringslösningar.

Spraylim – Biltema.se

Spraylim, universal, fungerar på de flesta ytor även styrolit, för både inom- och utomhusbruk. Snabbtorkande, syrafritt och pH neutralt. Spraya tunna lager – …

Spraylim används för att ge en effektiv limspridning vid limning av t.ex. mattor, metaller, plast (inklusive polyeten och polypropen), gummi, läder och textil. Ger fogar med hög hållfasthet på t. ex. dekorationslaminat, trä samt lättviktsmaterial som filt, textilier, kartong m.m. Limmar inte polystyrenskum, cellplast/frigolit eller vinylplast. Snabbtorkande. Bruksanvisning: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: aceton, Nafta (petroleum) vätebehandlad lätt. Sörj för god ventilation.   Skaka burken väl före användning. Ytorna som ska limmas måste vara rena, torra och fria från fett och gamla limrester. Testa lämpligen på bitar av de material som ska användas. Justera spraybredden med ventilen och skydda omgivningen mot översprutning. Sprayavstånd: ca. 12–18 cm. Spraya båda ytorna som ska limmas. Vänta tills limmet är yttorrt, 5–7 minuter. Pressa därefter samman ytorna med stor kraft i några sekunder. Vänd burken upp och ned och spraya ventilen ren efter användning.

Spraylim 400 ml – Panduro

Spraylim 400 ml

Trälim, superlim, kontaktlim och många fler … Det mesta går att limma och laga – t.ex. porslin, glas, plast, metall och trä. Besök oss i någon av våra butiker …

Spraylim, universal, fungerar på de flesta ytor även styrolit, för både inom- och utomhusbruk. Snabbtorkande, syrafritt och pH neutralt. Spraya tunna lager – avstånd ca 20-30 cm. Tips! Håll munstycket rent genom att efter användning vända burken upp och ned och spraya ut överskottet. Innehåll 400 ml.

Guide för spraylim från 3M Scotch Weld … – Paintpro.se

Guide för spraylim från 3M Scotch Weld. Spraylim för alla typer av underlag.

Behöver du limma? På BAUHAUS hittar du trälim, vattenfast lim, inomhuslim och utomhuslim för alla ändamål. ✓ Snabb leverans.

Spraylimmerna från 3M Scotch Weld ger en stark hållbar fog och passar till de flesta underlag. Stort sorutment av spraylim till skumplast, gummi, vinyl, läder, trä, glas, metall, keramik och mycket annat.

Lim | Köp hos Clas Ohlson

Handla Lim online från Beijer Byggmaterial. Vi har marknadens bredaste sortiment och levererar Kemisk tekniska varor av högsta kvalitet!

Köp Lim från Clas Ohlson online eller i en av våra butiker

Lim | Inomhus & Utomhus | Vi har alternativen – Bauhaus

Lim | Inomhus & Utomhus | Vi har alternativen

Behöver du limma? På BAUHAUS hittar du trälim, vattenfast lim, inomhuslim och utomhuslim för alla ändamål. ✓ Snabb leverans

Lim | Beijer Byggmaterial

Handla Lim online från Beijer Byggmaterial. Vi har marknadens bredaste sortiment och levererar Kemisk tekniska varor av högsta kvalitet!

Keywords: spraylim jula, pussellim jula